A Serious Ski Bunny

Aquarellmalerei, 21 x 29,7 cm.